Credit Cards

Home / Credit Cards

Swedish Credit Cards

Genom att öppna ett Swedish Credit International-konto får du ett Visa-betalkort som kan vara Basic, Professional eller Privilege beroende på vilken typ av kontrakt du kommer att underteckna. Svenska Credi International-kort utfärdas i euro och kan användas för utgifter och uttag i alla länder i världen där varumärket Visa finns.